Lyžařské kurzy - aktuálně pouze v němčině

Kurzy aktuálně pouze v němčině

Dvoudenní a třídenní kurzy lyžování pro začátečníky a pokročilé

aktuálně pouze německy

Wintersport Harmanschlag

Spolek "Wintersport Schi und Snowboard Harmanschlag" pořádá lyžařské kurzy na sjezdovkách Arralifte v Harmanschlagu.

Sraz

u stanice dětského vleku Fantastic (talířový vlek)

Časy kurzů

dopoledne 9:30 - 11:30 h
odpoledne 13:00 - 15:00 h

cena kurzu

třídenní kurz: 90 EUR za dítě sourozenecká sleva: druhé dítě 85 EUR, třetí dítě 80 EUR
dvoudenní kurzy 65 EUR za dítě

Diplom

Každé dítě obdrží po zakončení kurzu diplom. Kurz je zakončen závodem a předáním pohárů.

Termíny kurzů

č.datumnaplněnost
127.12.2023 - 29.12.2023naplněn
230.12.2023 - 31.12.2023volná místa
302.01.2024 - 04.01.2024volná místa
405.01.2024 - 07.01.2024zrušen
20.01.2024 - 21.01.2024 VÍKENDOVÝ KURZvolná místa
503.02.2024 - 05.02.2024naplněn
606.02.2024 - 08.02.2024naplněn
709.02.2024 - 11.02.2024zrušen

Průběh

První den začínáme jednoduchými cvičeními. Zvykáme si na lyžařské vybavení, kloužeme na mírném svahu a učíme se plužit.

Rozdělení do skupin probíhá první den dopoledne. Postupně cvičíme jízdu na vleku a sjezd s obloučky.

Odpoledne třetího dne zakončíme kurz velkým závodem. Startuje se v trojicích rozdělených dle věku a pohlaví. Každý účastník obdrží pohár za 1., 2. nebo 3. místo.

Přihlášení a informace

Přihlášky do kurzů prosím posílejte spolku "Wintersport Schi und Snowboard Harmanschlag" e-mailem na na email wsv.harmanschlag@gmail.com.

číslo kurzu (viz tabulka s přehledem kurzů)
jméno dítěte
datum narození dítěte
adresa bydliště
e-mail a telefon zákonného zástupce

Informace pro naléhavé případy na +43 664 166 74 80 (od16 hodin, pouze německy)

Platba

Platba za kurz probíhá přímo na místě v první den kurzu.

V ceně kurzu je obsažen členský příspěvek 3 EUR za členství ve spolku "Wintersport Schi und Snowboard Harmanschlag". Členství je ukončeno na konci sezóny.

Liftkarten sind der Kursgebühr nicht enthalten und können von den Eltern individuell beim Lift gekauft werden. Wenden sie sich an den jeweiligen Schilehrer für die beste Kartenwahl für ihr Kind.

Wichtige Infos

Wir nehmen in unseren Schikursen Kinder ab 4 Jahren auf.

Sollte ein Kind am ersten Kurstag ausscheiden (z.B. aus Krankheit oder allgemeiner kindlicher Unlust), werden die Kurstage zwei und drei anteilig rückerstattet. Bei Ausscheiden am zweiten Tag erhalten Sie eine Gutschrift. Am dritten Tag können wir leider nichts mehr rückerstatten.

Sollte ihr angemeldetes Kind am Kurs überhaupt nicht teilnehmen können, teilen sie uns das bitte rechtzeitigt mit. Ein anderes Kind freut sich, denn oft haben wir Wartelisten.

Ausrüstungs­verleih in der Umgebung

Lyžování a snowboardování v Rakousku

Bei den Arraliften gibt es keinen Ausrüstungsverleih. Sie erhalten eine passende Ausrüstung für Ihr Kind bei folgenden Betrieben.

více informací